huisregels

Home > Huisregels

De huisregels

Om het evenement Waterland Werkt in goede banen te leiden heeft de organisatie regels opgesteld. Bij betreding van de evenementen locaties gaat de bezoeker automatisch akkoord met deze huisregels.

Aanwijzingen van het personeel of de daartoe bevoegde personen, dienen tijdens het evenement op de locaties en in de directe omgeving van deze locaties te allen tijde stipt opgevolgd te worden.

  • Bij entree van het evenement ga je automatisch akkoord met de huisregels.
  • Betreden van het evenemententerrein is op eigen risico. De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële schade die bezoekers van het evenement kunnen ondervinden. Tevens is de organisatie niet verantwoordelijk voor verlies en/of diefstal van persoonlijke eigendommen.
  • Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie en beveiliging.
  • Op verzoek van de beveiliging moet je je legitimatie kunnen laten zien. Het is verplicht een legitimatiebewijs bij je te dragen in de vorm van een rijbewijs, paspoort of ID-kaart.
  • Het is niet toegestaan om drugs, glaswerk, vuurwerk, wapens, of andere gevaarlijke voorwerpen e.d. mee naar het evenement te nemen, dan wel tijdens het evenement in je bezit te hebben, tenzij dit hoort bij de uitoefening van je functie tijdens het evenement.
  • Het is niet toegestaan het terrein te betreden of er op te verblijven onder invloed van drugs, medicijnen of enige andere stof die het gedrag kan beïnvloeden.
  • Discriminerende, provocerende en/of kwetsende teksten zijn niet toegestaan.
  • Er wordt geen alcohol geschonken aan personen onder de 18 jaar.
  • Wij hanteren een ZERO-TOLERANCE beleid ten aanzien van drugsgebruik.
  • Het meebrengen van huisdieren in de tent en binnen locaties is verboden.